ارتباط با صندوق

محل اقامت صندوق توسط مدیر صندوق به نشانی تهران ، بلوار نلسون ماندلا-نبش بلوار صبا-پ2 ط1 تعیین شده است و نشانی سایر شعب صندوق به شرح ذیل می باشد :


ردیف نام شعبه کد شعبه آدرس تلفن دفتر نام نماینده مدیر مستقر در شعبه
1 مرکزی 1 تهران ، بلوار نلسون ماندلا-نبش بلوار صبا-پ2 ط1 021-79276 آقای سیدقاسم مصطفی نیا