ردیف نام بانک نام شعبه شماره حساب شماره شبا
1 خاور میانه بخارست 100710810707073860 IR210780100710810707073860