هزینه های صندوق

فهرست هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق در اساسنامه قید شده است . برخی از این هزینه ها نظیر هزینه های طرح دعاوی به نفع صندوق یا علیه ارکان صندوق به طور کلی غیر قابل پیش بینی بوده و به موضوع دعاوی و مراحل و سرعت پیشرفت آنها بستگی دارد . برخی از هزینه ها نظیر هزینه های تاسیس و هزینه های تشکیل مجامع صندوق با تصویب مجمع صندوق از محل دارائیها ی صندوق پرداخت می شوند . برخی دیگر از هزینه ها نظیر کارمزد معاملات هزینه سود تسهیلات بانکی هزینه نگهداری اوراق بهادار بی نام صندوق یا هزینه نقل و انتقال وجوه صندوق از طریق مذاکره مدیر صندوق با ارائه دهندگان این خدمات و تسهیلات تعیین می شود. به طور کلی هزینه های صندوق سرمایه گذاری قابل معامله کالایی طلای سرخ نوویرا به دو بخش به شرح ذیل تقسیم می گردند:

هزینه هایی که از محل دارائی های صندوق قابل پرداخت می باشند

ردیف عنوان هزینه شرح نحوه محاسبه
1 هزینه‌های تأسیس معادل 0.5 درصد وجوه جذب شده در پذیره¬نویسی اولیه تا سقف 900 میلیون ریال با ارائه مدارک مثبته با تصویب مجمع صندوق
2 هزینه‌های برگزاری مجامع صندوق حداکثر تا مبلغ 30 میلیون ریال برای برگزاری مجامع در طول يك‌سال مالي با اراية مدارك مثبته با تایید مجمع صندوق
3 کارمزد مدیر سالانه نیم درصد (0.005) از متوسط روزانه ارزش گواهی سپرده کالایی و یک درصد (0.01) از متوسط روزانه اوراق مشتقه تحت تملک صندوق
4 کارمزد بازارگردان سالانه 0.75 درصد (0.0075) از متوسط ارزش روزانه خالص دارایی های صندوق
5 کارمزد متولي سالانه نیم درصد (0.005) از متوسط روزانة ارزش خالص دارایی‌های صندوق که سالانه حداقل 300 میلیون ریال و حداکثر 550 میلیون ریال خواهد بود
6 کارمزد حسابرس سالانه مبلغ ثابت 200 میلیون ریال برای هر سال مالی
7 مخارج تصفیة صندوق معادل یک دهم درصد (0.001) ارزش خالص دارايي‌هاي صندوق در آغاز دورة اوليه تصفيه مي‌باشد
8 حق پذیرش و عضویت در کانون‌ها معادل مبلغ تعیین شده توسط کانون‌های مذکور، مشروط براینکه عضویت در این کانون‌ها طبق مقررات اجباری باشد
9 هزینه‌های دسترسی به نرم‌افزار، تارنما و خدمات پشتیبانی آن‌ها هزینۀ دسترسی به نرم‌افزار صندوق، نصب و راه‌اندازی تارنمای آن و هزینه‌های پشتیبانی آنها سالانه تا سقف 800 میلیون ریال با ارایه مدارک مثبته و با تصویب مجمع صندوق
10 هزینه سپرده گذاری واحدهای سرمایه گذاری صندوق مطابق با قوانین و مقررات شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
11 هزینه کارمزد ثبت و نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار بر صندوق مطابق مقررات

هزینه هائی که باید توسط سرمایه گذار پرداخت شود

عنوان هزینه شرح دریافت کننده