اطلاعات لحظه‌ای: 1400/04/01
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری: 9,902 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری: 9,856 ریال
اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/04/01
کل خالص ارزش دارائی ها 401,749,016,990 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 9,856 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 9,856 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 9,902 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 40,763,475

تاریخ آغاز فعالیت:

1399/10/30

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان نوويرا

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي هوشيار مميز

بازارگردان:

صندوق سرمايه گذاري بازارگرداني اميد لوتوس پارسيان

مدیران سرمایه گذاری:

هادي شعباني، پژمان شعبان پور فرد، ابوالفضل جعفري ماهوك

حسابرس:

موسسه حسابرسي بهراد مشار